Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    daemon - uruchamianie w tle

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int daemon(int nochdir, int noclose);

OPIS

    Funkcja daemon() jest przeznaczona dla programów, które chcą odłączyć
    się od sterującego nimi terminala i działać w tle jako demony
    systemowe.

    Jeśli argument nochdir będzie zerem, daemon() zmienia aktualny katalog
    roboczy na katalog główny ("/").

    Jeśli argument noclose będzie zerem, daemon() przekieruje standardowe
    wejście, standardowe wyjście i standardową diagnostykę do /dev/null.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    (Ta funkcja rozwidla się i jeśli fork() się powiedzie, rodzic wykonuje
    _exit(0), tak, że dalsze błędy są widziane tylko przez potomka.)  W
    przypadku pomyślnego zakończenia, zwracane jest zero. Jeśli wystąpi
    błąd, daemon() zwróci -1 i ustawi zmienną globalną errno na jeden z
    błędów określonych dla funkcji bibliotecznych fork(2) i setsid(2).

ZOBACZ TAKŻE

    fork(2), setsid(2)

UWAGI

    Implementacja w glibc może również zwrócić -1 gdy /dev/null istnieje,
    ale nie jest urządzeniem znakowym o oczekiwanych numerach major i
    minor. W tym przypadku nie ma potrzeby ustawiania errno.

HISTORIA

    Funkcja daemon() pojawiła się po raz pierwszy w BSD4.4.