Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

       difftime - obliczanie różnicy czasu

SKŁADNIA

       #include <time.h>

       double difftime(time_t time1, time_t time0);

OPIS

       Funkcja  difftime() zwraca ilość sekund, które upłynęły pomiędzy czasem
       time1 a time0, reprezentowanymi jako wartości typu double. Oba czasy są
       podane w czasie kalendarzowym określającym ilość sekund, które upłynęły
       od Epoki (godziny 00:00:00 1 stycznia 1970 czasu Coordinated  Universal
       Time (UTC)).

ZGODNE Z

       SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

UWAGI

       Funkcja  ta  jest wymagana przez ANSI C.  W systemach zgodnych z POSIX,
       time_t jest typu arytmetycznego i można po prostu zdefiniować
              #define difftime(t1,t0) (double)(t1 - t0)
       gdy ewentualne przepełnienie podczas odejmowania nie jest istotne.

ZOBACZ TAKŻE

       date(1), gettimeofday(2), time(2), ctime(3), gmtime(3), localtime(3)