Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    difftime - obliczanie różnicy czasu

SKŁADNIA

    #include <time.h>

    double difftime(time_t time1, time_t time0);

OPIS

    Funkcja difftime() zwraca ilość sekund, które upłynęły pomiędzy czasem
    time1 a time0, reprezentowanymi jako wartości typu double. Oba czasy są
    podane w czasie kalendarzowym określającym ilość sekund, które upłynęły
    od Epoki (godziny 00:00:00 1 stycznia 1970 czasu Coordinated Universal
    Time (UTC)).

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

UWAGI

    Funkcja ta jest wymagana przez ANSI C. W systemach zgodnych z POSIX,
    time_t jest typu arytmetycznego i można po prostu zdefiniować
       #define difftime(t1,t0) (double)(t1 - t0)
    gdy ewentualne przepełnienie podczas odejmowania nie jest istotne.

ZOBACZ TAKŻE

    date(1), gettimeofday(2), time(2), ctime(3), gmtime(3), localtime(3)