Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    div - obliczanie ilorazu oraz reszty dzielenia liczb całkowitych

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    div_t div(int numer, int denom);

OPIS

    Funkcja div() oblicza wartość numer/denom, a następnie zwraca iloraz i
    resztę w strukturze div_t, która zawiera dwa elementy integer nazwane
    quot i rem.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Struktura div_t.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    ldiv(3)

                 1993-06-06              DIV(3)