Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    drem - reszta z dzielenia zmiennoprzecinkowego

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double drem(double x, double y);

OPIS

    Funkcja drem() oblicza resztę z dzielenia x przez y. Zwracana wartość
    to x - n * y, gdzie n jest ilorazem x / y, zaokrąglonym do najbliższej
    liczby całkowitej. Jeśli iloraz wynosi 1/2, jest zaokrąglany do liczby
    parzystej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja drem() zwraca resztę. Jeśli y wynosi zero, funkcja zawodzi i
    ustawia wartość errno.

BŁĘDY

    EDOM  Mianownik y wynosi zero.

ZGODNE Z

    BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    fmod(3)

                 1993-06-06              DREM(3)