Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    dysize - podaje liczbe dni zadanego roku

SKŁADNIA

    #define _BSD_SOURCE  /* lub: #define _SVID_SOURCE */
    #include <time.h>

    int dysize(int rok);

OPIS

    Funkcja zwraca 365 dla zwykłego roku, a 366 dla roku przestępnego.
    Określenie, czy rok jest przestępny odbywa się według formuły:

    (rok) %4 == 0 && ((rok) %100 != 0 || (rok) %400 == 0)

    Wzór ten jest zdefiniowany jako makro __isleap(rok), które można
    również znaleźć w <time.h>.

ZGODNE Z

    Funkcja ta pojawiła się w SunOS 4.x.

UWAGI

    Ta funkcja powstała jedynie dla celów zgodności. Nie należy jej używać
    w nowych programach. W wersji SCO tej funkcji występuje problem roku
    2000.

ZOBACZ TAKŻE

    strftime(3), time(3)