Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getgrent, setgrent, endgrent - odczytanie wpisu z pliku group

SKŁADNIA

    #include <grp.h>
    #include <sys/types.h>

    struct group *getgrent(void);

    void setgrent(void);

    void endgrent(void);

OPIS

    Funkcja getgrent() zwraca wskaźnik do struktury zawierającej informacje
    o grupie z pliku /etc/group. Przy pierwszym wywołaniu zwraca pierwszy
    wpis; podczas dalszych wywołań zwraca kolejne wpisy.

    Funkcja  setgrent()  przesuwa  wskaźnik  pliku na początek pliku
    /etc/group.

    Funkcja endgrent() zamyka plik /etc/group.

    Strukturę group zdefiniowano w <grp.h> następująco:

       struct group {
           char  *gr_name;    /* nazwa grupy */
           char  *gr_passwd;   /* hasło dla grupy */
           gid_t  gr_gid;     /* id grupy */
           char  **gr_mem;    /* członkowie grupy */
       };

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja getgrent() zwraca strukturę zawierającą informacje o grupie,
    lub NULL, gdy nie ma więcej wpisów lub gdy wystąpił błąd.

BŁĘDY

    ENOMEM Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury informacji o grupie.

PLIKI

    /etc/group
       Plik bazy danych dla grup

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    fgetgrent(3), getgrnam(3), getgrgid(3)