Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    expm1, log1p - funkcja wykładnicza minus 1, logarytm z 1 plus argument

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double expm1(double x);

    double log1p(double x);

OPIS

    Funkcja expm1(x) zwraca wartość równoważną `exp (x) - 1'. Jest ona
    obliczana w sposób zapewniający dokładność nawet gdy x wynosi prawie
    zero.  W sytuacji takiej użycie `exp(x) - 1' prowadziło by do
    niedokładności, z powodu odejmowania dwóch prawie takich samych liczb.

    Funkcja log1p(x) zwraca wartość równoważną `log (1 + x)'. Jest ona
    obliczana w sposób zapewniający dokładność nawet gdy x wynosi prawie
    zero.

ZGODNE Z

    BSD

ZOBACZ TAKŻE

    exp(3), log(3)