Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    fabs, fabsf, fabsl - wartość bezwzględna liczby zmiennoprzecinkowej

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double fabs(double x);
    float fabsf(float x);
    long double fabsl(long double x);

OPIS

    Funkcja fabs() zwraca wartość bezwzględną liczby zmiennoprzecinkowej x.

BŁĘDY

    Żadne błędy nie mogą wystąpić.

ZGODNE Z

    Funkcja fabs() jest zgodna z SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899.
    Pozostałe funkcje pochodzą z C99.

ZOBACZ TAKŻE

    abs(3), ceil(3), floor(3), labs(3), rint(3)

                 2001-06-07              FABS(3)