Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    fclose - zamknięcie strumienia

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    int fclose(FILE *stream);

OPIS

    Funkcja fclose odłącza strumień stream od pliku czy zestawu funkcji.
    Jeśli strumień był wykorzystywany do wyprowadzania danch, wszystkie
    buforowane dane są najpierw zapisywane za pomocą fflush(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli funkcja zakończyła się pomyślnie, zwracane jest 0. W przeciwnym
    przypadku zwracana jest wartość EOF a globalna zmienna errno przyjmuje
    wartość oznaczającą błąd. W każdym przypadku następna próba dostępu
    (włączając w to kolejne wywołanie fclose()) do strumienia prowadzi do
    niezdefiniowanego zachowania.

BŁĘDY

    EBADF Deskryptor pliku określający stream nie jest poprawny.

    Funkcja fclose może także zawieść i ustawić wartość errno na dowolny
    błąd wymieniony w opisie funkcji close(2), write(2) i fflush(3).

UWAGI

    Należy zauważyć, że fclose opróżnia jedynie bufory w przestrzeni
    użytkownika obsługiwane przez bibliotekę C. Aby upewnić się, że dane
    zostały fizycznie zapisane na dysku, należy zrzucić rownież bufory
    jądra, np. za pomocą sync(2) lub fsync(2).

ZGODNE Z

    Funkcja fclose jest zgodna ze standardem ANSI X3.159-1989 (`ANSI C').

ZOBACZ TAKŻE

    close(2), fcloseall(3), fflush(3), fopen(3), setbuf(3)