Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    fcloseall - zamknięcie wszystkich otwartych strumieni

SKŁADNIA

    #define _GNU_SOURCE

    #include <stdio.h>

    int fcloseall(void);

OPIS

    Funkcja fcloseall odłącza wszystkie otwarte strumienie od ich plików
    lub zestawów funkcji. Wszelkie zbuforowane dane wyjściowe są uprzednio
    zapisywane  przy  użyciu funkcji fflush(3).  Należy zauważyć, że
    strumienie standardowe (stdin, stdout i stderr) są również zamykane.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja ta zawsze zwraca 0.

ZOBACZ TAKŻE

    fclose(3), close(2), fflush(3), fopen(3), setbuf(3)

ZGODNE Z

    Funkcja fcloseall jest rozszerzeniem GNU.