Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    fdim, fdimf, fdiml - dodatnia różnica

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double fdim(double x, double y);
    float fdimf(float x, float y);
    long double fdiml(long double x, long double y);

    Proszę kompilować z -std=c99, linkować z -lm.

OPIS

    Funkcje zwracają max(x-y,0). Jeżeli x lub y albo oba mają wartość NaN,
    to zwracane jest NaN.

ZGODNE Z

    C99

ZOBACZ TAKŻE

    fmax(3)

                 2003-07-24              FDIM(3)