Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    clearerr, feof, ferror, fileno - sprawdzenie i zmiana stanu strumienia

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    void clearerr(FILE *stream);
    int feof(FILE *stream);
    int ferror(FILE *stream);
    int fileno(FILE *stream);

OPIS

    Funkcja clearerr usuwa znaczniki końca pliku i błędu dla strumienia
    wskazywanego przez stream.

    Funkcja feof sprawdza znacznik końca pliku dla strumienia wskazywanego
    przez stream, zwracając wartość niezerową jeśli jest on ustawiony.
    Znacznik końca pliku może zostać usunięty tylko za pomocą funkcji
    clearerr.

    Funkcja ferror sprawdza znacznik błędu dla strumienia wskazywanego
    przez stream, zwracając wartość niezerową jeśli jest on ustawiony.
    Znacznik błędu może zostać usunięty tylko za pomocą funkcji clearerr.

    Funkcja fileno bada podany jako argument strumień stream i zwraca jego
    deskryptor.

    Informacje  o  nieblokujących  odpowiednikach  znajdują  się  w
    unlocked_stdio(3).

BŁĘDY

    Funkcje te nie powinny zawieść i nie powinny zmieniać zewnętrznej
    zmiennej errno. (Jednakże w przypadku, gdy fileno stwierdzi, że jej
    argument nie jest prawidłowym strumieniem, musi ona zwrócić -1 i
    ustawić errno na EBADF.)

ZGODNE Z

    Funkcje clearerr, feof, oraz ferror są zgodne z X3.159-1989 (``ANSI
    C'').

ZOBACZ TAKŻE

    open(2), unlocked_stdio(3), stdio(3)

                 2001-10-16             FERROR(3)