Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    ffs - pozycja pierwszego ustawionego bitu w słowie

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    int ffs(int i);

OPIS

    Funkcja ffs() zwraca pozycję pierwszego ustawionego bitu w słowie i.
    Mniej znaczący bit jest na pozycji 1 a bardziej znaczący na pozycji 32.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja ffs() zwraca pozycję pierwszego ustawionego bitu, lub NULL
    jeśli żaden bit nie jest ustawiony.

ZGODNE Z

    BSD 4.3