Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    fgetgrent - pobranie wpisu z pliku grup

SKŁADNIA

    #include <grp.h>
    #include <stdio.h>
    #include <sys/types.h>

    struct group *fgetgrent(FILE *stream);

OPIS

    Funkcja  fgetgrent()  zwraca  wskaźnik  do struktury zawierającej
    informacje o grupie z pliku stream. Po pierwszym wywołaniu zwraca
    pierwszą pozycję, później zwraca kolejne. Plik stream musi mieć taki
    sam format, jak /etc/group.

    Struktura group jest następująco zdefiniowana w pliku <grp.h>:

       struct group {
           char  *gr_name;    /* nazwa grupy */
           char  *gr_passwd;   /* hasło grupy */
           gid_t  gr_gid;     /* identyfikator grupy */
           char  **gr_mem;    /* członkowie grupy */
       };

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja fgetgrent() zwraca strukturę informacji o grupie, lub NULL
    jeśli nie ma więcej pozycji lub wystąpił błąd.

BŁĘDY

    ENOMEM Brak pamięci do alokacji struktury informacji o grupie.

ZGODNE Z

    SVID 3

ZOBACZ TAKŻE

    getgrnam(3), getgrgid(3), getgrent(3), setgrent(3), endgrent(3)