Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    fgetpwent - pobranie wpisu z pliku haseł

SKŁADNIA

    #include <pwd.h>
    #include <stdio.h>
    #include <sys/types.h>

    struct passwd *fgetpwent(FILE *stream);

OPIS

    Funkcja  fgetpwent()  zwraca  wskaźnik  do struktury zawierającej
    podzieloną na pola linię z pliku stream. Po pierwszym wywołaniu zwraca
    pierwszą pozycję, później zwraca kolejne. Plik stream musi mieć taki
    sam format, jak /etc/passwd.

    Struktura passwd jest następująco zdefiniowana w pliku <pwd.h>:

       struct passwd {
           char  *pw_name;    /* nazwa użytkownika */
           char  *pw_passwd;   /* hasło użytkownika */
           uid_t  pw_uid;     /* identyfikator użytkownika */
           gid_t  pw_gid;     /* identyfikator grupy */
           char  *pw_gecos;   /* rzeczywista nazwa */
           char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
           char  *pw_shell;   /* powłoka */
       };

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja fgetpwent() zwraca strukturę passwd, lub NULL jeśli nie ma
    więcej pozycji lub wystąpił błąd.

BŁĘDY

    ENOMEM Brak pamięci do alokacji struktury passwd.

PLIKI

    /etc/passwd
       baza danych o hasłach

ZGODNE Z

    SVID 3

ZOBACZ TAKŻE

    getpwnam(3),  getpwuid(3),  getpwent(3),  setpwent(3), endpwent(3),
    getpw(3), putpwent(3), passwd(5)