Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    floor, floorf, floorl - największa wartość całkowita nie większa od
    argumentu

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double floor(double x);
    float floorf(float x);
    long double floorl(long double x);

OPIS

    Funkcje te zaokrąglają x w dół do najbliższej liczby całkowitej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Wartość całkowita będąca wynikiem zaokrąglenia. Jeśli x jest całkowite
    lub nieskończone, zwracana jest wartość x.

BŁĘDY

    Nie mogą wystąpić żadne błędy oprócz EDOM i ERANGE. Jeśli x wynosi
    NaN, to zwracana jest wartość NaN i errno może być ustawione na EDOM.

UWAGI

    SUSv2 oraz POSIX 1003.1-2001 zawierają tekst dotyczący przepełnienia
    (które może spowodować ustawienie errno na ERANGE lub spowodować
    wyjątek). W praktyce wynik nie może spowodować przepełnienia na żadnej
    współczesnej  maszynie,  więc obsługa tego błędu jest po prostu
    bezsensowna.  (Dokładniej, przepełnienie może wystąpić tylko  gdy
    wartość maksymalna wykładnika jest mniejsza niż liczba bitów mantysy.
    Według  standardu  IEEE-754  dla  32  i  64-bitowych  liczb
    zmiennoprzecinkowych wartość maksymalna wykładnika wynosi 128 (odp.
    1024), a liczba bitów mantysy wynosi 24 (odp. 53).)

ZGODNE Z

    Funkcja floor() jest zgodna z SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899.
    Pozostałe funkcje pochodzą z C99.

ZOBACZ TAKŻE

    ceil(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3), trunc(3)

                 2001-05-31             FLOOR(3)