Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    fmod - reszta z dzielenia zmiennoprzecinkowego

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double fmod(double x, double y);

OPIS

    Funkcja fmod() oblicza resztę z dzielenia x przez y. Zwracana wartość
    to x - n * y, gdzie n jest ilorazem x / y, zaokrąglonym w stronę zera
    do najbliższej liczby całkowitej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja fmod() zwraca resztę poza syatuacją gdy y wynosi zero. Wówczas
    funkcja zawodzi i ustawia wartość errno.

BŁĘDY

    EDOM  Mianownik y wynosi zero.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    drem(3)

                 1993-06-06              FMOD(3)