Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    fnmatch - porównanie nazwy pliku lub ścieżki

SKŁADNIA

    #include <fnmatch.h>

    int fnmatch(const char *pattern, const char *string, int flags);

OPIS

    Funkcja fnmatch() sprawdza, czy argument string pasuje do wzorca
    pattern, który  jest  wzorcem  powłoki  mogącym  zawierać  znaki
    wieloznaczne.

    Argument flags modyfikuje zachowanie funkcji, jest to bitowe OR zera
    lub więcej spośród następujących znaczników:

    FNM_NOESCAPE
       Jeśli ten znacznik jest ustawiony, odwrotny ukośnik (" jako
       zwykły znak, a nie jako znak maskujący.

    FNM_PATHNAME
       Jeśli ten znacznik jest ustawiony, ukośnik w string pasuje tylko
       do ukośnika w pattern a nie, na przykład, do ciągu zawartego w
       [] zawierającego ukośnik.

    FNM_PERIOD
       Jeśli ten znacznik jest ustawiony, początkowa kropka w string
       musi dokładnie pasować do kropki w pattern.  Kropka jest
       uznawana za początkową, jeśli jest pierwszym znakiem string lub
       jeśli ustawiony jest znacznik FNM_PATHNAME, a kropka następuje
       bezpośrednio po ukośniku.

    FNM_FILE_NAME
       Jest to synonim GNU dla FNM_PATHNAME.

    FNM_LEADING_DIR
       Jeśli ten znacznik (rozszerzenie GNU) jest ustawiony, wzorzec
       jest uznawany za pasujący jeśli pasuje do początkowego fragmentu
       string,  po  którym  następuje ukośnik. Ten znacznik jest
       przeznaczony  do  wewnętrznego  użytku  w  glibc  i  jest
       zaimplementowany tylko w niektórych przypadkach.

    FNM_CASEFOLD
       Jeśli ten znacznik (rozszerzenie GNU) jest ustawiony, wielkość
       liter jest nieistotna.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Zero jeśli string pasuje do pattern, FNM_NOMATCH jeśli nie pasuje lub
    inna niezerowa wartość jeśli wystąpił błąd.

ZGODNE Z

    ISO/IEC  9945-2:  1993  (POSIX.2).  Znaczniki  FNM_FILE_NAME,
    FNM_LEADING_DIR oraz FNM_CASEFOLD są rozszerzeniami GNU.

ZOBACZ TAKŻE

    sh(1), glob(3), scandir(3), glob(7)