Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    fputc, fputs, putc, putchar, puts - wyprowadzanie znaków i łańcuchów

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    int fputc(int c, FILE *stream);
    int fputs(const char *s, FILE *stream);
    int putc(int c, FILE *stream);
    int putchar(int c);
    int puts(const char *s);

OPIS

    fputc() zapisuje znak c, rzutowany na unsigned char, do strumienia
    stream.

    fputs() zapisuje łańcuch s do strumienia stream, pomijając kończące
    '\0'.

    putc() jest równoważne fputc() poza tym, że może być zaimplementowane
    jako makro, które przetwarza wyrażenie stream więcej niż raz.

    putchar(c); jest równoważny putc(c,stdout).

    puts() zapisuje łańcuch s oraz kończący znak nowej linii do stdout.

    Wywołania opisanych tu funkcji dla danego strumienia wyjściowego można
    mieszać pomiędzy sobą, jak też można je mieszać z wywołaniami innych
    funkcji wyjściowych z biblioteki stdio, dla tego samego strumienia
    wyjściowego.

    Informacje  o  nieblokujących  odpowiednikach  znajdują  się  w
    unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    fputc(), putc() i putchar() zwracają znak, zapisany jako unsigned char,
    rzutowany na int lub EOF w przypadku błędu.

    puts() i fputs() zwracają liczbę nieujemną w przypadku pomyślnego
    zakończenia, a EOF w przypadku błędu.

ZGODNE Z

    ANSI - C, POSIX.1

BŁĘDY

    Nie radzi się łączyć wywołań funkcji wyjściowych z biblioteki stdio z
    niskopoziomowymi wywołaniami write() dla tego samego deskryptora pliku
    stowarzyszonego z tym samym strumieniem wyjściowym.  Wyniki takich
    działań są niezdefiniowane i bardzo prawdopodobne, że będą się różnić
    od oczekiwanych.

ZOBACZ TAKŻE

    write(2), ferror(3), fopen(3), fseek(3), fwrite(3), gets(3), scanf(3),
    unlocked_stdio(3)