Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    fputws - zapisanie łańcucha szerokich znaków do strumienia FILE

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    int fputws(const wchar_t *ws, FILE *stream);

OPIS

    Funkcja fputws jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fputs.
    Zapisuje ona do stream łańcuch szerokich znaków o początku wskazywanym
    przez ws, aż do, ale z wyłączeniem, kończącego znaku L'\0'.

    Informacje  o  nieblokującym  odpowiedniku  znajdują  się  w
    unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja fputws zwraca nieujemną liczbę całkowitą, gdy nie wystąpił
    błąd, a -1 aby zasygnalizować wystąpienie błędu.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

UWAGI

    Zachowanie fputws zależy od ustawienia kategorii LC_CTYPE aktualnego
    locale.

    W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen,
    ozsądne jest oczekiwanie, że fputws faktycznie zapisze wielobajtowy
    ciąg odpowiadający łańcuchowi szerokich znaków ws.

ZOBACZ TAKŻE

    fputwc(3) unlocked_stdio(3)