Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    frexp  - konwersja liczby zmiennopozycyjnej na część ułamkową i
    całkowitą

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double frexp(double x, int *exp);

OPIS

    Funkcja frexp jest używana do dzielenia liczby x na znormalizowany
    ułamek i wykładnik, który jest umieszczany w exp.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja frexp() zwraca znormalizowany ułamek. Jeśli argument x nie
    wynosi zero, znormalizowany ułamek wynosi dwa do potęgi x, i zawsze
    zawiera się w przedziale pomiędzy 1/2 (włącznie) a 1. Jeśli x wynosi
    zero, to znormalizowany ułamek wynosi zero i exp przyjmuje wartość
    zero.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    ldexp(3), modf(3)