Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    fseeko, ftello - ustawienie lub odczytanie pozycji pliku

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    int fseeko(FILE *stream, off_t offset, int whence);

    off_t ftello(FILE *stream);

OPIS

    Funkcje fseeko() i ftello() są identyczne z fseek() i ftell() (patrz
    fseek(3)), odpowiednio, z tą różnicą, że argument offset fseeko() i
    wartość zwracana przez ftello() są typu off_t zamiast long.

    Na  wielu  architekturach  zarówno off_t, jak i long są typami
    32-bitowymi, ale kompilacja z
       #define _FILE_OFFSET_BITS 64
    przełącza off_t w typ 64-bitowy.

UWAGI

    Funkcje te można znaleźć w systemach typu SysV. Nie występują one w
    libc4, libc5 i glibc 2.0, ale są dostępne począwszy od glibc 2.1.

ZGODNE Z

    Funkcje fseeko i ftello odpowiadają wymaganiom SUSv2.

ZOBACZ TAKŻE

    fseek(3)

                 2001-11-05             FSEEKO(3)