Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    ftime - zwraca datę i czas

SKŁADNIA

    #include <sys/timeb.h>

    int ftime(struct timeb *tp);

OPIS

    Zwraca biężącą datę i aktualny czas w tp, które jest zdefiniowane
    następująco:

         struct timeb {
           time_t  time;
           unsigned short millitm;
           short  timezone;
           short  dstflag;
         };

    time jest tu liczbą sekund od początku epoki, millitm jest liczbą
    milisekund od chwili time sekund od początku epoki, timezone jest
    przesunięciem czasu dla lokalnej strefy czasowej, mierzonym w minutach
    w kierunku na zachód od Greenwich, a dstflag jest znacznikiem, który,
    jeśli jeśli ma wartość niezerową, wskazuje czy w danej części roku
    obowiązuje lokalnie czas letni.

    Obecnie zawartość pól timezone i dstflag nie jest określona.

WAROŚĆ ZWRACANA

    Funkcja ta zawsze zwraca 0.

BŁĘDY

    Funkcja ta jest przestarzała. Nie należy jej używać. Jeśli wystarczy
    czas w sekundach, można używać time(2);  gettimeofday(2)  podaje
    mikrosekundy;  clock_gettime(3) podaje nanosekundy, lecz nie jest
    jeszcze powszechnie dostępna.

    Pod libc4 i libc5 pole millitm jest znaczące, lecz wczesne wersje
    glibc2 miały błąd i zwracały tam 0; glibc 2.1.1 zachowuje sie znowu
    prawidłowo.

HISTORIA

    Funkcja ftime() pojawiła się w 4.2BSD.

ZGODNE Z

    BSD 4.2, POSIX 1003.1-2001.

ZOBACZ TAKŻE

    gettimeofday(2), time(2)