Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    ftok  -  przekształca ścieżkę i identyfikator projektu na klucz
    komunikacji międzyprocesowej (IPC) Systemu V

SKŁADNIA

    # include <sys/types.h>
    # include <sys/ipc.h>

    key_t ftok(const char *pathname, int proj_id);

OPIS

    Funkcja ftok wykorzystuje tożsamość pliku o nazwie podanej w pathname
    (która musi odnosić się do istniejącego, dostępnego pliku) oraz 8
    najmniej znaczących bitów proj_id (które  muszą  stanowić  oktet
    niezerowy) do wygenerowania klucza komunikacji międzyprocesowej Systemu
    V, typu key_t, odpowiedniego do używania w msgget(2), semget(2), lub
    shmget(2).

    Wartość wynikowa jest taka sama dla wszystkich ścieżek stanowiących
    nazwy tego samego pliku, o ile użyje się tej samej wartości proj_id.
    Zwracane wartości powinny się różnić gdy (istniejące jednocześnie)
    pliki lub identyfikatory projektu różnią się.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    W przypadku powodzenia zwracana jest wygenerowana wartość key_t.  W
    przypadku błędu zwracane jest -1, a errno wskazuje błąd tak samo, jak
    dla funkcji systemowej stat(2).

ZGODNE Z

    XPG4

UWAGI

    Pod libc4 i libc5 (oraz pod SunOS 4.x) prototyp miał postać
       key_t ftok(char *pathname, char proj_id);
    Obecnie proj_id jest typu int, ale nadal tylko 8 bitów jest używanych.
    Typowe zastosowanie polega na umieszczeniu znaku ASCII w proj_id i
    dlatego mówi się, że zachowanie jest nieokreślone gdy proj_id jest
    zerem.

    Oczywiście, nie można dać gwarancji, że otrzymany key_t jest unikalny.
    Typowo, dla uzyskania najlepszego wyniku, łączone są: podany bajt
    proj_id, 16 mniej znaczących bitów numeru i-węzła oraz 8 niższych bitów
    numeru urządzenia w 32-bitowy wynik. kolizje mogą łatwo wystąpić, na
    przykład pomiędzy plikami na /dev/hda1 a plikami na /dev/sda1.

ZOBACZ TAKŻE

    ipc(5), msgget(2), semget(2), shmget(2), stat(2)