Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    *_unlocked  -  nie  blokujące  funkcje  obsługi  standardowego
    wejścia/wyjścia

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    int getc_unlocked(FILE *stream);
    int getchar_unlocked(void);
    int putc_unlocked(int c, FILE *stream);
    int putchar_unlocked(int c);

    #define _BSD_SOURCE /* lub _SVID_SOURCE lub _GNU_SOURCE */
    #include <stdio.h>

    void clearerr_unlocked(FILE *stream);
    int feof_unlocked(FILE *stream);
    int ferror_unlocked(FILE *stream);
    int fileno_unlocked(FILE *stream);
    int fflush_unlocked(FILE *stream);
    int fgetc_unlocked(FILE *stream);
    int fputc_unlocked(int c, FILE *stream);
    size_t fread_unlocked(void *ptr, size_t size, size_t n,
    FILE *stream);
    size_t fwrite_unlocked(const void *ptr, size_t size, size_t n,
    FILE *stream);

    #define _GNU_SOURCE
    #include <stdio.h>

    char *fgets_unlocked(char *s, int n, FILE *stream);
    int fputs_unlocked(const char *s, FILE *stream);

    #define _GNU_SOURCE
    #include <wchar.h>

    wint_t getwc_unlocked(FILE *stream);
    wint_t getwchar_unlocked(void);
    wint_t fgetwc_unlocked(FILE *stream);
    wint_t fputwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream);
    wint_t putwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream);
    wint_t putwchar_unlocked(wchar_t wc);
    wchar_t *fgetws_unlocked(wchar_t *ws, int n, FILE *stream);
    int fputws_unlocked(const wchar_t *ws, FILE *stream);

OPIS

    Każda z tych funkcji zachowuje się tak samo, jak jej odpowiednik bez
    przyrostka `_unlocked' z tym wyjątkiem, że nie używają one blokad (same
    nie ustawiają blokad, jak też nie sprawdzają, czy blokada została
    ustawiona przez innych) i z tego względu nie są bezpieczne w trybie
    wielowątkowym. Zobacz flockfile(3).

ZGODNE Z

    Następujące cztery  funkcje:  getc_unlocked(),  getchar_unlocked(),
    putc_unlocked(),   putchar_unlocked()   występują   w  POSIX.1.
    Niestandardowe odmiany funkcji *_unlocked() występują również w kilku
    systemach z rodziny Uniksów, jak też są dostępne w nowej wersji glibc.
    Raczej nie należy ich używać.

ZOBACZ TAKŻE

    flockfile(3), stdio(3), feature_test_macros(7)

                 2001-10-18         UNLOCKED_STDIO(3)