Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    gcvt - przekształca liczbę zmiennoprzecinkową na łańcuch

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    char *gcvt(double number, size_t ndigit, char *buf);

OPIS

    Funkcja gcvt() przekształca number na zakończony znakiem NUL łańcuch
    ASCII o minimalnej długości i zachowuje wynik w buf. Wynik będzie
    zawierał ndigit cyfr znaczących w formacie F lub E printf(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja gcvt() zwraca adres łańcucha wskazywanego przez buf.

ZOBACZ TAKŻE

    ecvt(3), fcvt(3), sprintf(3)

                 1993-03-29              GCVT(3)