Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

       gcvt - przekształca liczbę zmiennoprzecinkową na łańcuch

SKŁADNIA

       #include <stdlib.h>

       char *gcvt(double number, size_t ndigit, char *buf);

OPIS

       Funkcja  gcvt()  przekształca  number na zakończony znakiem NUL łańcuch
       ASCII o minimalnej długości i  zachowuje  wynik  w  buf.  Wynik  będzie
       zawierał ndigit cyfr znaczących w formacie F lub E printf(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

       Funkcja gcvt() zwraca adres łańcucha wskazywanego przez buf.

ZOBACZ TAKŻE

       ecvt(3), fcvt(3), sprintf(3)

                                  1993-03-29                           GCVT(3)