Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getdirentries - odczytanie wpisów z katalogu w formacie niezależnym od
    systemu plików

SKŁADNIA

    #define _BSD_SOURCE or #define _SVID_SOURCE
    #include <dirent.h>

    ssize_t getdirentries(int fd, char *buf, size_t nbytes , off_t *basep);

OPIS

    Wczytuje do buf wpisy z katalogu określonego przez fd. Odczytywanych
    jest co najwyżej nbytes bajtów. Czytanie  rozpoczyna  się  przy
    przesunięciu *basep, i *basep jest przesuwane do nowej pozycji po
    przeczytaniu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    getdirentries zwraca liczbę przeczytanych bajtów, lub zero, gdy próba
    czytania następuje na końcu katalogu. Gdy wystąpi błąd, zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    Szczegóły znajdują się z kodzie źródłowym biblioteki linuksowej.

ZOBACZ TAKŻE

    open(2), lseek(2)