Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getenv - odczytanie zmiennej środowiska

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    char *getenv(const char *name);

OPIS

    Funkcja getenv() przeszukuje środowisko poszukując łańcucha pasującego
    do łańcucha wskazywanego przez name. Łańcuchy mają postać nazwa =
    warto.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja getenv() zwraca wskaźnik do wartości w środowisku lub NULL, gdy
    zmiennej nie znaleziono.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    putenv(3), setenv(3), clearenv(3), unsetenv(3), environ(5)