Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getgrnam, getgrgid - odczytanie wpisu z pliku group

SKŁADNIA

    #include <grp.h>
    #include <sys/types.h>

    struct group *getgrnam(const char *name);

    struct group *getgrgid(gid_t gid);

OPIS

    Funkcja getgrnam() zwraca wskaźnik do struktury zawierającej informacje
    o grupie z pliku /etc/group dla grupy o nazwie name.

    Funkcja getgrgid() zwraca wskaźnik do struktury zawierającej informacje
    o grupie z pliku /etc/group dla grupy o identyfikatorze gid.

    Strukturę group zdefiniowano w <grp.h> następująco:

       struct group {
           char  *gr_name;    /* nazwa grupy */
           char  *gr_passwd;   /* hasło dla grupy */
           gid_t  gr_gid;     /* id grupy */
           char  **gr_mem;    /* członkowie grupy */
       };

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje  getgrnam()  i  getgrgid() zwracają strukturę zawierającą
    informacji o grupie, lub NULL, gdy odpowiedni wpisu nie zostanie
    znaleziony lub gdy wystąpi błąd.

BŁĘDY

    ENOMEM Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury informacji o grupie.

PLIKI

    /etc/group
       Plik bazy danych dla grup

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    fgetgrent(3), getgrent(3), setgrent(3), endgrent(3)