Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

   getloadavg - odczytanie wartości średniego obciążenia systemu

SKŁADNIA

   #include <stdlib.h>

   int getloadavg(double loadavg[], int nelem)

OPIS

   Funkcja getloadavg() zwraca średnią ilość procesów w systemowej kolejce
   procesów do obsłużenia w kilku przedziałach czasu. Pobierane jest
   maksymalnie nelem próbek wartości obciążenia, które, o ile ich pobranie
   jest możliwe, są zwracane w tablicy loadavg[]. Funkcja umożliwia
   pobranie maksymalnie trzech próbek wartości średniego obciążenia z,
   odpowiednio, średnim obciążeniem w ostatnich 1, 5 i 15 minutach pracy
   systemu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

   Jeżeli wartość średniego obciążenia jest niedostępna, to funkcja zwraca
   wartość -1. W przeciwnym wypadku, zwracana wartość jest ilością
   zwróconych w tablicy loadavg[] próbek obciążenia.

ZOBACZ TAKŻE

   uptime(1), proc(5)

HISTORIA

   Funkcja getloadavg() pojawiła się w 4.3BSD-Reno.