Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getlogin, cuserid - odczytanie nazwy użytkownika

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    char *getlogin(void);

    #include <stdio.h>

    char *cuserid(char *string);

OPIS

    getlogin zwraca wskaźnik do łańcucha zawierającego nazwę użytkownika
    zalogowanego na terminalu sterującym procesu, lub wskaźnik NULL, jeśli
    nie  można  tej informacji określić. Łańcuch ten jest alokowany
    statycznie i może zostać nadpisany przez późniejsze wywołanie tej
    funkcji lub funkcji cuserid.

    cuserid zwraca wskaźnik do łańcucha zawierającego nazwę użytkownika
    skojarzonego z efektywnym identyfikatorem użytkownika dla procesu.
    Jeśli string nie jest wskaźnikiem NULL, powinien on być tablicą, która
    może pomieścić co najmniej L_cuserid znaków; łańcuch jest zwracany w
    tej tablicy. W przeciwnym przypadku, zwracany jest wskaźnik do łańcucha
    w obszarze pamięci statycznej. Łańcuch ten jest alokowany statycznie i
    może zostać nadpisany przez późniejsze wywołania tej funkcji lub
    funkcji getlogin.

    Makro L_cuserid jest stałą całkowitą określającą, jaka duża tablica
    może być potrzebna do przechowania nazwy użytkownika. L_cuserid jest
    zadeklarowane w stdio.h.

    Funkcje te pozwalają programowi pozytywnie zidentyfikować użytkownika,
    na  prawach  którego  działa  program  (cuserid) lub użytkownika
    zalogowanego w danej sesji (getlogin). (Mogą to być różni użytkownicy,
    gdy wchodzą w grę programy setuid-owe.)

    W większości zastosowań, bardziej przydatne dla określenia kim jest
    użytkownik jest posługiwanie się zmienną środowiskową LOGNAME. Jest to
    bardziej elastyczne, właśnie dlatego, że użytkownik może dowolnie
    ustawić LOGNAME.

BŁĘDY

    ENOMEM Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury passwd.

PLIKI

    /etc/passwd  plik bazy danych z hasłami
    /var/run/utmp (tradicyjnie /etc/utmp;
           niektóre wersje libc używały /var/adm/utmp)

ZGODNE Z

    POSIX.1. System V zawiera funkcję cuserid, która posługuje się raczej
    rzeczywistym   identyfikatorem   użytkownika,   niż  efektywnym
    identyfikatorem użytkownika. Funkcję cuserid włączono w wersji POSIX z
    roku 1988, ale usunięto ją w wersji z roku 1990.

USTERKI

    Na nieszczęście, raczej łatwo jest ogłupić getlogin(). Czasem nie
    działa ona wcale, gdyż jakiś program namieszał w pliku utmp.  Często
    zwraca ona jedynie pierwszych 8 znaków nazwy logowania. Ponadto,
    użytkownik aktualnie zalogowany na terminalu sterującym programu nie
    musi być użytkownikiem, który ten program uruchomił. Ze względów
    związanych z bezpieczeństwem, należy unikać getlogin().

    Nikt dokładnie nie wie, co robi cuserid() - należy jej unikać w
    przenośnych programach - należy jej w ogóle unikać i używać zamiast
    niej getpwuid(geteuid()), jeśli jest to to, czego potrzeba. NIE NALEŻY
    UŻYWAĆ cuserid().

ZOBACZ TAKŻE

    geteuid(2), getuid(2)