Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getnameinfo - tłumaczenie adresu na nazwę w sposób niezależny od
    protokołu

SKŁADNIA

    #include <sys/socket.h>
    #include <netdb.h>

    int getnameinfo(const struct sockaddr *sa, socklen_t salen,
    char *host, size_t hostlen,
    char *serv, size_t servlen, int flags);

OPIS

    Funkcja getnameinfo(3) obsługuje niezależne od protokołu tłumaczenie
    adresu do nazwy komputera. Łączy w sobie funkcjonalność funkcji
    gethostbyaddr(3)  oraz  getservbyport(3)  i  jest  odwrotnością
    getaddrinfo(3). Argument sa jest wskaźnikiem do ogólnej struktury
    adresu gniazda (typu sockaddr_in lub sockaddr_in6) o rozmiarze salen,
    która przechowuje wejściowy adres IP i numer portu. Argumenty host i
    port są wskaźnikami do buforów (odpowiednio o rozmiarach hostlen i
    servlen), w których zapisane będą zwrócone wartości.

    Funkcja wywołująca może określić, że nazwa komputera (lub nazwa
    serwisu) nie jest potrzebna, przez przekazanie wartości NULL  w
    argumencie host (lub serv) albo przez podanie 0 w parametrze hostlen
    (lub servlen). Jednakże co najmniej jeden z podanych parametrów (nazwa
    komputera lub nazwa serwisu) musi być ustawiony.

    Argument flags w następujący sposób zmienia zachowanie getnameinfo(3):

    NI_NOFQDN
       Jeżeli ustawiono, to dla lokalnych komputerów zwraca tylko ich
       nazwy, a nie pełną domenową nazwę sieciową (FQDN).

    NI_NUMERICHOST
       Jeśli ustawiono, to nazwa komputera jest zwracana w formie
       numerycznej. (Może się to również zdarzyć wtedy, gdy nie
       ustawiono tej flagi i nie można znaleźć nazwy komputera).

    NI_NAMEREQD
       Jeśli ustawiono, to w razie nieznalezienia nazwy komputera
       zwracany jest błąd.

    NI_NUMERICSERV
       Jeżeli ustawiono, to zwracany jest adres serwisu w postaci
       numerycznej, na przykład jako numer portu.

    NI_DGRAM
       Jeżeli ustawiono, to serwis jest oparty raczej na datagramach
       (UDP) niż na strumieniach (TCP). Jest to wymagane dla kilku
       portów (512-514), które mają przypisane inne serwisy dla UDP niż
       dla TCP.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    W przypadku powodzenia zwracane jest 0, a nazwy komputera i usług,
    jeśli ich zażądano, są wypełniane łańcuchami znaków zakończonymi
    nullem. Nazwy te mogą zostać obcięte, tak aby zmieściły się w podanych
    długościach bufora. W razie błędu zwracany jest jeden z poniższych
    niezerowych kodów błędu:

    EAI_AGAIN
       Obecnie nie można znaleźć nazwy, Proszę spróbować później.

    EAI_BADFLAGS
       Parametr flags ma niepoprawną wartość.

    EAI_FAIL
       Wystąpił błąd krytyczny.

    EAI_FAMILY
       Nieznana rodzina adresów lub długość adresu nie jest odpowiednia
       dla podanej rodziny.

    EAI_MEMORY
       Brak pamięci.

    EAI_NONAME
       Nie można rozwinąć nazwy dla podanych parametrów. Ustawiono
       NI_NAMEREQD, a nie można znaleźć nazwy komputera albo nie
       zażądano ani nazwy komputera, ani nazwy serwisu.

    EAI_OVERFLOW
       Bufor, na który wskazywał parametr host lub serv, był za mały.

    EAI_SYSTEM
       Wystąpił błąd systemowy. Numer błędu można znaleźć w zmiennej
       errno.

    Funkcja  gai_strerror(3) przekształca te kody błędów w komunikat
    zrozumiały dla człowieka, więc jest odpowiednia do raportowania błędów.

PLIKI

    /etc/hosts
    /etc/nsswitch.conf
    /etc/resolv.conf

UWAGA

    Aby pomóc programiście w wyborze odpowiedniego rozmiaru buforów, w
    <netdb.h> zdefiniowano stałe
       # define NI_MAXHOST   1025
       # define NI_MAXSERV   32
    Pierwsza z nich jest stałą MAXDNAME zdefiniowaną w pliku nagłówkowym
    <arpa/nameser.h> z nowszych wersji BIND-a. Druga jest zgadywaniem
    opartym na liście serwisów w bieżącym RFC dotyczącym przypisanych
    numerów (Assigned Numbers RFC).

PRZYKŁAD

    Następujący kod próbuje pobrać numeryczną nazwę komputera i nazwę
    usługi dla podanego adresu gniazda. Proszę zauważyć, że nie ustawiono
    na sztywno żadnej rodziny adresów.

        struct sockaddr *sa;  /* wejście */
        char hbuf[NI_MAXHOST], sbuf[NI_MAXSERV];

        if (getnameinfo(sa, sa->sa_len, hbuf, sizeof(hbuf), sbuf,
          sizeof(sbuf), NI_NUMERICHOST | NI_NUMERICSERV) == 0)
            printf("komputer=%s, serwis=%s\n", hbuf, sbuf);

    Następująca wersja sprawdza, czy adres gniazda ma odwrotne mapowanie
    adresu.

        struct sockaddr *sa;  /* wejście */
        char hbuf[NI_MAXHOST];

        if (getnameinfo(sa, sa->sa_len, hbuf, sizeof(hbuf),
          NULL, 0, NI_NAMEREQD))
            printf("nie można znaleźć nazwy komputera");
        else
            printf("komputer=%s\n", hbuf);

ZGODNE Z

    RFC 2553 (Patrz także XNS, temat 5.2).

ZOBACZ TAKŻE

    getaddrinfo(3), gethostbyaddr(3), getservbyname(3), getservbyport(3),
    inet_ntop(3), socket(3), hosts(5), services(5), hostname(7), named(8)

    R. Gilligan, S. Thomson, J. Bound i W. Stevens, Basic Socket Interface
    Extensions for IPv6, RFC 2553, marzec 1999.

    Tatsuya Jinmei i Atsushi Onoe, An Extension of Format for IPv6 Scoped
    Addresses,    szkic    internetowy,    prace    trwają.
    ftp://ftp.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-ipngwg-scopedaddr-format-02.txt

    Craig Metz, Protocol Independence Using the Sockets API, Proceedings of
    the freenix track:  Coroczna techniczna konferencja USENIX 2000,
    czerwiec                             2000.
    http://www.usenix.org/publications/library/proceedings/usenix2000/freenix/metzprotocol.html