Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getpw - rekonstrukcja wpisu z pliku passwd.

SKŁADNIA

    #include <pwd.h>
    #include <sys/types.h>

    int getpw(uid_t uid, char *buf);

OPIS

    Funkcja getpw rekonstruuje linię wpisu w pliku passwd dla użytkownika
    określonego przez uid. Wynik jest zapisywany do bufora buf.  Zwrócony
    bufor zawiera linię postaci

       name:passwd:uid:gid:gecos:dir:shell

    Struktura passwd jest zdefiniowana w <pwd.h> następująco:

       struct passwd {
           char  *pw_name;    /* nazwa użytkownika */
           char  *pw_passwd;   /* hasło użytkownika */
           uid_t  pw_uid;     /* identyfikator użytkownika */
           gid_t  pw_gid;     /* identyfikator grupy */
           char  *pw_gecos;   /* imię i nazwisko */
           char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
           char  *pw_shell;   /* program powłoki */
       };

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja zwraca 0 po pomyślnym zakończeniu, a -1, gdy wystąpi błąd.

BŁĘDY

    ENOMEM Brak pamięci do zaalokowania struktury passwd.

PLIKI

    /etc/passwd
       plik bazy z hasłami

ZGODNE Z

    SYSVr2.

BŁĘDY

    Funkcja getpw() jest niebezpieczna, gdyż może przepełnić udostępniony
    bufor buf. Została zastąpiona przez getpwuid().

ZOBACZ TAKŻE

    fgetpwent(3), getpwent(3), setpwent(3),  endpwent(3),  getpwnam(3),
    getpwuid(3), putpwent(3), passwd(5)