Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getpwnam, getpwuid - odczytanie wpisu z pliku z hasłami

SKŁADNIA

    #include <pwd.h>
    #include <sys/types.h>

    struct passwd *getpwnam(const char *name);

    struct passwd *getpwuid(uid_t uid);

OPIS

    Funkcja getpwnam zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej pola
    powstałe z rozłożenia tej linii pliku /etc/passwd, która odpowiada
    użytkownikowi o nazwie nazwa.

    Funkcja getpwuid zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej pola
    powstałe z rozłożenia tej linii pliku /etc/passwd, która odpowiada
    użytkownikowi o identyfikatorze uid.

    Struktura passwd jest zdefiniowana w <pwd.h> następująco:

       struct passwd {
           char  *pw_name;    /* nazwa użytkownika */
           char  *pw_passwd;   /* hasło użytkownika */
           uid_t  pw_uid;     /* identyfikator użytkownika */
           gid_t  pw_gid;     /* identyfikator grupy */
           char  *pw_gecos;   /* imię i nazwisko */
           char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
           char  *pw_shell;   /* program powłoki */
       };

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje getpwnam() i getpwuid() zwracają wskaźnik do struktury passwd,
    lub NULL, gdy odpowiedni wpis nie zostanie znaleziony lub gdy wystąpi
    błąd.

BŁĘDY

    ENOMEM Brak pamięci do zaalokowania struktury passwd.

PLIKI

    /etc/passwd
       plik bazy z hasłami.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    fgetpwent(3),  getgrnam(3),  getpwent(3), setpwent(3), endpwent(3),
    getpw(3), putpwent(3), passwd(5)