Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getrpcent, getrpcbyname, getrpcbynumber - odcztanie wpisu dotyczącego
    RPC

SKŁADNIA

    #include <netdb.h>

    struct rpcent *getrpcent()

    struct rpcent *getrpcbyname(name)
    char *name;

    struct rpcent *getrpcbynumber(number)
    int number;

    setrpcent (stayopen)
    int stayopen;

    endrpcent ()

OPIS

    Funkcje getrpcent(), getrpcbyname()  i  getrpcbynumber()  zwracają
    wskaźnik do obiektu o podanej niżej strukturze, zawierającego pola
    otrzymane w wyniku rozłożenia linii bazy danych programów RPC /etc/rpc.

       struct  rpcent {
          char *r_name; /* nazwa serwera dla programu RPC */
          char **r_aliases;  /* lista aliasów */
          long r_number; /* numer programu RPC */
       };

    Polami tej struktury są:
       r_name       Nazwa serwera dla danego programu RPC.
       r_aliases      Zakończona zerem lista alternatywnych nazw
                 tego programu RPC.
       r_number      Numer programu RPC dla danej usługi.

    getrpcent() odczytuje następną linię pliku, otwierając go, jeśli jest
    to potrzebne.

    setrpcent() otwiera i przewija plik. Jeśli flaga stayopen ma wartość
    niezerową, to plik sieciowej bazy danych nie będzie zamykany po każdym
    wywołaniu getrpcent() (ani bezpośrednim, ani pośrednim - poprzez
    wywołanie jednej z pozostałych funkcji "getrpc" ).

    endrpcent zamyka plik.

    getrpcbyname() i getrpcbynumber() przeszukują  sekwencyjnie  plik,
    zaczynając od jego początku, aż do napotkania pasującej nazwy lub
    numeru programu RPC, albo do napotkania końca pliku.

PLIKI

    /etc/rpc

ZOBACZ TAKŻE

    rpc(5), rpcinfo(8), ypserv(8)

DIAGNOSTYKA

    W przypadku błędu lub napotkania końca pliku, zwracany jest wskaźnik
    NULL.

BŁĘDY

    Wszystkie informacje są umieszczane w statycznym obszarze pamięci,
    zatem muszą zostać skopiowane, jeśli mają być zachowane.

                 1987-12-14           GETRPCENT(3)