Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getrpcport - zwraca numer portu RPC

SKŁADNIA

    int getrpcport(host, prognum, versnum, proto)
      char *host;
      int prognum, versnum, proto;

OPIS

    getrpcport() zwraca numer portu dla wersji versnum programu RPC
    prognum, działającego na komputerze host, używającego protokołu proto.
    Funkcja zwraca 0, jeżeli nie może skontaktować się z portmapperem albo
    jeżeli program prognum nie jest zarejestrowany. Jeżeli prognum został
    zarejestrowany, ale nie w wersji versnum, funkcja wciąż zwróci numer
    portu (jakiejś innej wersji programu), sygnalizując, że program jest
    zarejestrowany.  Niedopasowanie wersji zostanie wykryte przy pierwszym
    odwołaniu do serwisu.

                 1987-10-06           GETRPCPORT(3)