Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getwchar - odczytanie szerokiego znaku ze standardowego wejścia

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    wint_t getwchar(void);

OPIS

    Funkcja getwchar jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji getchar.
    Odczytuje ona szeroki znak z stdin i zwraca go.  Gdy osiągnięty
    zostanie koniec strumienia lub gdy ferror(stdin) stanie się prawdziwe,
    zwraca ona WEOF. Przy wystąpieniu błędu konwersji szerokiego znaku,
    ustawia errno na EILSEQ i również zwraca WEOF.

    Informacje  o  nieblokującym  odpowiedniku  znajdują  się  w
    unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja getwchar zwraca następny szeroki znak ze standardowego wejścia
    lub WEOF.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

UWAGI

    Zachowanie getwchar zależy od kategorii LC_CTYPE bieżącego locale.

    Uzasadnione  jest oczekiwanie, że getwchar rzeczywiście przeczyta
    wielobajtowy ciąg ze standardowego wejścia i przetworzy go na szeroki
    znak.

ZOBACZ TAKŻE

    fgetwc(3), unlocked_stdio(3)