Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getcwd, get_current_dir_name, getwd - odczytanie bieżącego katalogu
    roboczego

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    char *getcwd(char *buf, size_t size);
    char *get_current_dir_name(void);
    char *getwd(char *buf);

OPIS

    Funkcja getcwd() kopiuje nazwę bezwzględnej ścieżki dostępu  dla
    bieżącego katalogu roboczego do tablicy wskazywanej przez buf, która to
    tablica ma długość size.

    Jeśli nazwa bieżącej bezwzględnej ścieżki dostępu wymaga  bufora
    dłuższego niż size elementów, to zwracane jest NULL a errno jest
    ustawiane na ERANGE; aplikacja powinna sprawdzać, czy nie wystąpił ten
    błąd i przydzielać większy bufor, jeśli jest to potrzebne.

    Jeśli buf jest równe NULL, zachowanie getcwd() jest nieokreślone.

    Jako rozszerzenie standardu POSIX.1, linuksowe (libc4, libc5, glibc)
    getcwd() przydziela bufor dynamicznie korzystając z malloc(), jeśli buf
    jest równe NULL podczas wywołania. W tym przypadku przydzielony bufor
    ma długość size, chyba że size jest równe zero. Wówczas dla buf jest
    przydzielane tyle, ile potrzeba. Jest możliwe (i naprawdę zalecane)
    zwalnianie otrzymanych w ten sposób buforów za pomocą free().

    get_current_dir_name, które jest jedynie prototypem gdy _GNU_SOURCE
    jest zdefiniowane, przydzieli za pomocą malloc(3) tablicę dostatecznie
    dużą, aby przechować nazwę  bieżącego  katalogu.  Jeśli  zmienna
    środowiskowa PWD jest ustawiona, a jej wartość prawidłowa, to zostanie
    zwrócona ta wartość.

    getwd,  które  jest  jedynie  prototypem  gdy  _BSD_SOURCE  lub
    _XOPEN_SOURCE_EXTENDED jest zdefiniowane, nie przydzieli żadnej pamięci
    za pomocą malloc(3). Argument buf powinien być wskaźnikiem do tablicy
    o długości co najmniej PATH_MAX bajtów. getwd zwróci jedynie pierwsze
    PATH_MAX bajtów nazwy bieżącej ścieżki dostępu. Należy zwrócić uwagę,
    że PATH_MAX nie musi być stałą określaną podczas kompilacji; może ona
    zależeć od systemu plików, a nawet być nieograniczona. Ze względu na
    przenośność i bezpieczeństwo używanie getwd nie jest zalecane.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    NULL w przypadku błędu, przy jednoczesnym ustawieniu errno, a buf w
    przypadku pomyślnego zakończenia. Zawartość tablicy wskazywanej przez
    buf w przypadku błędu jest nieokreślona.

BŁĘDY

    EACCES Brak praw do odczytu lub przeszukiwania składnika nazwy pliku.

    EFAULT buf wskazuje na niewłaściwy adres.

    EINVAL Argument size jest zerowy, a buf nie jest wskaźnikiem NULL.

    ENOENT Bieżący katalog roboczy został skasowany.

    ERANGE Argument  size  jest  mniejszy od długości nazwy katalogu
       roboczego.  Trzeba przydzielić większą tablicę i spróbować
       ponownie.

UWAGI

    Pod Linuksem, funkcja getcwd() jest funkcją systemową (od 2.1.92). W
    starszych systemach mogła ona odpytywać /proc/self/cwd. Gdy nie ma ani
    funkcji  systemowej,  ani  systemu plików /proc, wywoływana jest
    implementacja ogólna. Jedynie w takiej sytuacji wywołanie tych funkcji
    może w razie niepomyślnego zakończenia zwrócić błąd EACCES.

    Funkcje te są często używane do zapamiętywania położenia bieżącego
    katalogu roboczego w celu późniejszego powrotu do niego. Gdy dostępnych
    jest  dostatecznie  wiele deskryptorów plików, otwarcie bieżącego
    katalogu (".")  i wywołanie fchdir(2), aby wrócić jest zazwyczaj
    szybszą i bardziej niezawodną alternatywą, zwłaszcza na platformach
    innych niż Linux.

ZGODNE Z

    POSIX.1

ZOBACZ TAKŻE

    chdir(2), fchdir(2), open(2), unlink(2), free(3), malloc(3)