Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    htonl, htons, ntohl, ntohs - konwersja wartości pomiędzy lokalnym a
    sieciowym porządkiem bajtów

SKŁADNIA

    #include <netinet/in.h>

    uint32_t htonl(uint32_t hostlong);

    uint16_t htons(uint16_t hostshort);

    uint32_t ntohl(uint32_t netlong);

    uint16_t ntohs(uint16_t netshort);

OPIS

    Funkcja htonl() przekształca wartość long integer hostlong z lokalnego
    na sieciowy porządek bajtów.

    Funkcja  htons()  przekształca wartość short integer hostshort z
    lokalnego na sieciowy porządek bajtów.

    Funkcja ntohl() przekształca wartość long integer netlong z sieciowego
    na lokalny porządek bajtów.

    Funkcja  ntohs()  przekształca  wartość short integer netshort z
    sieciowego na lokalny porządek bajtów.

    W lokalnym porządku bajtów na platformie i80x86 pierwszy jest zawsze
    najmniej znaczący bajt, w sieciowym porządku bajtów, używanym w
    Internecie, pierwszy jest zawsze najbardziej znaczący bajt.

ZGODNE Z

    BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    gethostbyname(3), getservent(3)