Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    hypot - funkcja odległości euklidesowej

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double hypot(double x, double y);

OPIS

    Funkcja  hypot()  zwraca  sqrt(x*x  +  y*y).  Jest  to  długość
    przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego o bokach długości x i y, lub
    odległość punktu (x, y) od początku układu współrzędnych.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    sqrt(3)

                 1993-06-25             HYPOT(3)