Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    intro - wprowadzenie do funkcji bibliotecznych

OPIS

    Ta sekcja opisuje wszystkie funkcje biblioteczne, oprócz opisanych w
    sekcji 2, realizujących z wywołania systemowe. Istnieją różne grupy
    funkcji, które mogą być zidentyfikowane przez literę dodaną do numeru
    sekcji:

    (3C)  Te funkcje oraz funkcje z sekcji 2 i 3S są zawarte  w
       standardowej  bibliotece  C libc, z której cc(1) korzysta
       domyślnie.

    (3S)  Te funkcje znajdują się w bibliotece stdio(3).  Są zawarte w
       standardowej bibliotece C libc.

    (3M)  Te  funkcje znajdują się w arytmetycznej bibliotece libm.
       Kompilator FORTAN f77(1) korzysta z nich  domyślnie,  ale
       kompilator C cc(1) wymaga dodatkowej opcji -lm.

    (3F)  Te funkcje znajdują się w bibliotece FORTAN libF77. Nie trzeba
       żadnych specjalnych opcji, żeby korzystać z tych funkcji.

    (3X)  Różne dodatkowe biblioteki. Strony man opisujące ich funkcje
       zawierają nazwę biblioteki.

AUTORZY

    Nazwiska autorów i warunki kopiowania znajdują się w nagłówku strony
    man. Mogą one różnić się dla poszczególnych stron.

    W tłumaczeniu stron podręcznika man z pakietu man-pages, należących do
    sekcji 3, w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali <http://ptm.linux.pl>
    brali udział (kolejność alfabetyczna):

       Jarosław Beczek <bexx@poczta.onet.pl>

       Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>

       Adam Byrtek <alpha@irc.pl>

       Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl>

       Andrzej M. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>

       Pawel Wilk <siewca@dione.ids.pl>