Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

       isalnum, isalpha, isascii, isblank, iscntrl, isdigit, isgraph, islower,
       isprint, ispunct, isspace, isupper,  isxdigit  -  funkcje  klasyfikacji
       znaku

SKŁADNIA

       #include <ctype.h>

       int isalnum(int c);
       int isalpha(int c);
       int isascii(int c);
       int isblank(int c);
       int iscntrl(int c);
       int isdigit(int c);
       int isgraph(int c);
       int islower(int c);
       int isprint(int c);
       int ispunct(int c);
       int isspace(int c);
       int isupper(int c);
       int isxdigit(int c);

OPIS

       Funkcje te sprawdzają czy c, które jest zmienną typu unsigned char, lub
       wartością EOF, należy do określonej klasy znaków, zdeterminowanej przez
       bieżące locale.

       isalnum()
              sprawdza  czy  znak  jest  alfanumeryczny;  jest  to  równoważne
              (isalpha(c) || isdigit(c)).

       isalpha()
              sprawdza czy znak jest alfabetyczny; w standardowych locale  "C"
              jest  to  równoważne  (isupper(c)  || islower(c)).  W niektórych
              ustawieniach locale do klasy tej mogą należeć  dodatkowe  znaki,
              dla których isalpha() jest prawdziwe -- litery, które nie są ani
              wielkie, ani małe.

       isascii()
              sprawdza czy c jest 7-bitową zmienną unsigned char, która należy
              do  zbioru  znaków  ASCII.   Funkcja ta jest rozszerzeniem BSD i
              SVID.

       isblank()
              sprawdza czy znak jest pusty,  czyli  czy  jest  to  spacja  lub
              tabulacja. Jest to rozszerzenie GNU.

       iscntrl()
              sprawdza czy znak jest znakiem sterującym.

       isdigit()
              sprawdza czy jest to cyfra (0 do 9).

       isgraph()
              sprawdza czy jest to jakikolwiek drukowalny znak poza spacją.

       islower()
              sprawdza czy znak jest małą literą.

       isprint()
              sprawdza czy znak jest drukowalny (łącznie ze spacją).

       ispunct()
              sprawdza  czy znak jest drukowalny i nie jest spacją lub znakiem
              alfanumerycznym.

       isspace()
              sprawdza czy znak jest białym znakiem. W ustawieniach locale "C"
              i  "POSIX"  są  to spacja, nowa strona (form-feed), ('\f'), nowa
              linia, ('\n'), powrót karetki ('\r'), tabulacja pozioma,  ('\t')
              i tabulacja pionowa, ('\v').

       isupper()
              sprawdza czy znak jest wielką literą.

       isxdigit()
              sprawdza czy znak jest cyfrą szesnastkową, czyli czy jest jednym
              z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f A B C D E F.

WARTOŚĆ ZWRACANA

       Zwracana jest wartość niezerowa, jeśli znak  c  należy  do  sprawdzanej
       klasy, a zero jeśli nie należy.

ZGODNE Z

       ANSI - C, BSD 4.3.  isascii() jest rozszerzeniem BSD i SVID.  isblank()
       jest rozszerzeniem GNU.

UWAGI

       Szczegóły tego, które znaki należą do której klasy, zależą od bieżących
       ustawień  regionalnych (locale). Np.  isupper() nie rozpozna A - umlaut
       jako wielkiej litery w domyślnym ustawieniu locale "C".

ZOBACZ TAKŻE

       tolower(3), toupper(3), setlocale(3), ascii(7), locale(7)