Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    isinf, isnan, finite - sprawdzanie nieskończoności lub czy wartość nie
    jest liczbą (NaN)

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    int isinf(double value);

    int isnan(double value);

    int finite(double value);

OPIS

    Funkcja isinf() zwraca -1 gdy value reprezentuje ujemną nieskończoność,
    1 gdy value reprezentuje dodatnią nieskończoność, a 0 w pozostałych
    przypadkach.

    Funkcja isnan() zwraca wartość niezerową gdy value ma wartość "nie jest
    liczbą" (NaN), a 0 w pozostałych przypadkach.

    Funkcja finite() zwraca wartość niezerową gdy value nie jest ani
    nieskończonością ani wartością "nie jest liczbą" (NaN), a 0  w
    pozostałych przypadkach.

ZGODNE Z

    BSD 4.3