Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    isalnum, isalpha, isascii, isblank, iscntrl, isdigit, isgraph, islower,
    isprint, ispunct, isspace, isupper, isxdigit - funkcje klasyfikacji
    znaku

SKŁADNIA

    #include <ctype.h>

    int isalnum(int c);
    int isalpha(int c);
    int isascii(int c);
    int isblank(int c);
    int iscntrl(int c);
    int isdigit(int c);
    int isgraph(int c);
    int islower(int c);
    int isprint(int c);
    int ispunct(int c);
    int isspace(int c);
    int isupper(int c);
    int isxdigit(int c);

OPIS

    Funkcje te sprawdzają czy c, które jest zmienną typu unsigned char, lub
    wartością EOF, należy do określonej klasy znaków, zdeterminowanej przez
    bieżące locale.

    isalnum()
       sprawdza czy znak jest alfanumeryczny; jest to równoważne
       (isalpha(c) || isdigit(c)).

    isalpha()
       sprawdza czy znak jest alfabetyczny; w standardowych locale "C"
       jest to równoważne (isupper(c) || islower(c)). W niektórych
       ustawieniach locale do klasy tej mogą należeć dodatkowe znaki,
       dla których isalpha() jest prawdziwe -- litery, które nie są ani
       wielkie, ani małe.

    isascii()
       sprawdza czy c jest 7-bitową zmienną unsigned char, która należy
       do zbioru znaków ASCII.  Funkcja ta jest rozszerzeniem BSD i
       SVID.

    isblank()
       sprawdza czy znak jest pusty, czyli czy jest to spacja lub
       tabulacja. Jest to rozszerzenie GNU.

    iscntrl()
       sprawdza czy znak jest znakiem sterującym.

    isdigit()
       sprawdza czy jest to cyfra (0 do 9).

    isgraph()
       sprawdza czy jest to jakikolwiek drukowalny znak poza spacją.

    islower()
       sprawdza czy znak jest małą literą.

    isprint()
       sprawdza czy znak jest drukowalny (łącznie ze spacją).

    ispunct()
       sprawdza czy znak jest drukowalny i nie jest spacją lub znakiem
       alfanumerycznym.

    isspace()
       sprawdza czy znak jest białym znakiem. W ustawieniach locale "C"
       i "POSIX" są to spacja, nowa strona (form-feed), ('\f'), nowa
       linia, ('\n'), powrót karetki ('\r'), tabulacja pozioma, ('\t')
       i tabulacja pionowa, ('\v').

    isupper()
       sprawdza czy znak jest wielką literą.

    isxdigit()
       sprawdza czy znak jest cyfrą szesnastkową, czyli czy jest jednym
       z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f A B C D E F.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Zwracana jest wartość niezerowa, jeśli znak c należy do sprawdzanej
    klasy, a zero jeśli nie należy.

ZGODNE Z

    ANSI - C, BSD 4.3. isascii() jest rozszerzeniem BSD i SVID. isblank()
    jest rozszerzeniem GNU.

UWAGI

    Szczegóły tego, które znaki należą do której klasy, zależą od bieżących
    ustawień regionalnych (locale). Np. isupper() nie rozpozna A - umlaut
    jako wielkiej litery w domyślnym ustawieniu locale "C".

ZOBACZ TAKŻE

    tolower(3), toupper(3), setlocale(3), ascii(7), locale(7)