Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    j0, j0f, j0l, j1, j1f, j1l, jn, jnf, jnl, y0, y0f, y0l, y1, y1f, y1l,
    yn, ynf, ynl - funkcje Bessela

SKŁADNIA

    #include <math.h>
    double j0(double x);
    double j1(double x);
    double jn(int n, double x);
    double y0(double x);
    double y1(double x);
    double yn(int n, double x);

    float j0f(float x);
    float j1f(float x);
    float jnf(int n, float x);
    float y0f(float x);
    float y1f(float x);
    float ynf(int n, float x);

    long double j0l(long double x);
    long double j1l(long double x);
    long double jnl(int n, long double x);
    long double y0l(long double x);
    long double y1l(long double x);
    long double ynl(int n, long double x);

OPIS

    Funkcje j0() i j1() zwracają wartość w punkcie x funkcji Bessela
    pierwszego rodzaju rzędów, odpowiednio, 0 i 1. Funkcja jn() zwraca
    wartość w punkcie x funkcji Bessela pierwszego rodzaju rzędu n.

    Funkcje y0() i y1() zwracają wartość w punkcie x funkcji Bessela
    drugiego rodzaju rzędów, odpowiednio, 0 i 1. Funkcja yn() zwraca
    wartość w punkcie x funkcji Bessela drugiego rodzaju rzędu n.

    Dla funkcji y0(), y1() i yn() wartość x musi być dodatnia. Dla ujemnych
    wartości x, funkcje te zwracają -HUGE_VAL.

    Funkcje j0f() itp. oraz j0l() itp. są wersjami zwracającymi wynik,
    odpowiednio, jako wartość typu float i long double.

ZGODNE Z

    Funkcje zwracające wartosc typu double są zgodne z SVID 3, BSD 4.3,
    XPG4 i POSIX 1003.1-2001. Pozostałe funkcje istnieją przez analogię, na
    kilku platformach.

BŁĘDY

    W wartościach zwracanych przez j0(), j1() i jn() dla argumentów x
    pomiędzy -8 a 8 występują błędy rzędu do 2e-16 .

                 2002-08-25               J0(3)