Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

       lround, lroundf, lroundl, llround, llroundf, llroundl - zaokrąglenie do
       najbliższej liczby całkowitej w stronę na zewnątrz od zera

SKŁADNIA

       #include <math.h>

       long int lround(double x);
       long int lroundf(float x);
       long int lroundl(long double x);

       long long int llround(double x);
       long long int llroundf(float x);
       long long int llroundl(long double x);

OPIS

       Funkcje  te  zaokrąglają  swoje   argumenty   do   najbliższej   liczby
       całkowitej, ale w stronę na zewnątrz od zera, niezależnie od aktualnego
       kierunku zaokrąglania.  Jeśli x  jest  nieskończonością  lub  NaN,  lub
       wartość  po  zaokrągleniu nie mieści się w zakresie zwracanego typu, to
       wynik numeryczny jest nieokreślony.  Może wystąpić błąd dziedziny jeśli
       wartość bezwzględna x jest zbyt duża.

WARTOŚĆ ZWRACANA

       Wartość całkowita będąca wynikiem zaokrąglenia.

BŁĘDY

       EDOM   Wartość  bezwzględna  x  jest  zbyt  duża, a (math_errhandling &
              MATH_ERRNO) jst różne od zera.

ZGODNE Z

       C99.

ZOBACZ TAKŻE

       ceil(3), floor(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

                                  2001-05-31                         LROUND(3)