Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    lround, lroundf, lroundl, llround, llroundf, llroundl - zaokrąglenie do
    najbliższej liczby całkowitej w stronę na zewnątrz od zera

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    long int lround(double x);
    long int lroundf(float x);
    long int lroundl(long double x);

    long long int llround(double x);
    long long int llroundf(float x);
    long long int llroundl(long double x);

OPIS

    Funkcje te zaokrąglają swoje  argumenty  do  najbliższej  liczby
    całkowitej, ale w stronę na zewnątrz od zera, niezależnie od aktualnego
    kierunku zaokrąglania. Jeśli x jest nieskończonością lub NaN, lub
    wartość po zaokrągleniu nie mieści się w zakresie zwracanego typu, to
    wynik numeryczny jest nieokreślony. Może wystąpić błąd dziedziny jeśli
    wartość bezwzględna x jest zbyt duża.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Wartość całkowita będąca wynikiem zaokrąglenia.

BŁĘDY

    EDOM  Wartość bezwzględna x jest zbyt duża, a (math_errhandling &
       MATH_ERRNO) jst różne od zera.

ZGODNE Z

    C99.

ZOBACZ TAKŻE

    ceil(3), floor(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

                 2001-05-31             LROUND(3)