Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    longjmp, siglongjmp - nielokalny skok do zachowanego kontekstu stosu

SKŁADNIA

    #include <setjmp.h>

    void longjmp(jmp_buf env, int val);
    void siglongjmp(sigjmp_buf env, int val);

OPIS

    longjmp() i setjmp() są przydatne w obsłudze błędów i przerwań,
    napotykanych w niskopoziomowych  procedurach  programu.  longjmp()
    odtwarza środowisko zachowane przez ostatnie wywołanie setjmp(), z
    odpowiadającym argumentem env. Po zakończeniu longjmp(), program działa
    dalej tak, jakby wywołanie setjmp() właśnie zwróciło wartość val.
    longjmp() nie potrafi spowodować zwrócenia 0.  Jeśli longjmp jest
    wywołane z argumentem 0, zwrócone zostanie 1.

    siglongjmp() jest podobne do longjmp(), inny jest tylko typ jego
    argumentu env. Jeśli wywołanie sigsetjmp(), które ustawiło env miało
    ustawiony niezerowy znacznik savesigs, to siglongjmp() odtworzy rónież
    zestaw blokowanych sygnałów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja ta nigdy nie powracają.

ZGODNE Z

    POSIX

UWAGI

    POSIX nie podaje czy longjmp powinno odtwarzać kontekst sygnałowy.
    Jeśli  potrzebne jest zachowywanie maski sygnałów, należy używać
    siglongjmp.

    longjmp() i siglongjmp() powodują, że programy są trudne do zrozumienia
    i pielęgnowania. Jeśli jest to możliwe, należy używać innych rozwiązań.

ZOBACZ TAKŻE

    setjmp(3), sigsetjmp(3)

                 1997-03-02            LONGJMP(3)