Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    lrint, lrintf, lrintl, llrint, llrintf, llrintl - zaokrąglenie do
    najbliższej liczby całkowitej

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    long int lrint(double x);
    long int lrintf(float x);
    long int lrintl(long double x);

    long long int llrint(double x);
    long long int llrintf(float x);
    long long int llrintl(long double x);

OPIS

    Funkcje te zaokrąglają swoje argumenty do najbliższej liczby całkowitej
    korzystając  z  aktualnego  kierunku zaokrąglania.  Jeśli x jest
    nieskończone lub NaN, lub wartość po zaokrągleniu nie mieści się w
    zakresie zwracanego typu, to wynik numeryczny jest nieokreślony. Może
    wystąpić błąd dziedziny jeśli wartość bezwzględna x jest zbyt duża.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Wartość całkowita będąca wynikiem zaokrąglenia.

BŁĘDY

    EDOM  Wartość bezwzględna x jest zbyt duża, a (math_errhandling &
       MATH_ERRNO) jst różne od zera.

ZGODNE Z

    C99.

ZOBACZ TAKŻE

    ceil(3), floor(3), lround(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

                 2001-05-31             LRINT(3)