Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

       lrint,  lrintf,  lrintl,  llrint,  llrintf,  llrintl  - zaokrąglenie do
       najbliższej liczby całkowitej

SKŁADNIA

       #include <math.h>

       long int lrint(double x);
       long int lrintf(float x);
       long int lrintl(long double x);

       long long int llrint(double x);
       long long int llrintf(float x);
       long long int llrintl(long double x);

OPIS

       Funkcje te zaokrąglają swoje argumenty do najbliższej liczby całkowitej
       korzystając   z   aktualnego   kierunku  zaokrąglania.   Jeśli  x  jest
       nieskończone lub NaN, lub wartość po  zaokrągleniu  nie  mieści  się  w
       zakresie  zwracanego typu, to wynik numeryczny jest nieokreślony.  Może
       wystąpić błąd dziedziny jeśli wartość bezwzględna x jest zbyt duża.

WARTOŚĆ ZWRACANA

       Wartość całkowita będąca wynikiem zaokrąglenia.

BŁĘDY

       EDOM   Wartość bezwzględna x jest  zbyt  duża,  a  (math_errhandling  &
              MATH_ERRNO) jst różne od zera.

ZGODNE Z

       C99.

ZOBACZ TAKŻE

       ceil(3), floor(3), lround(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

                                  2001-05-31                          LRINT(3)