Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    memccpy - kopiuje obszar pamięci

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    void *memccpy(void *dest, const void *src, int c, size_t n);

OPIS

    Funkcja memccpy() kopiuje nie więcej niż n bajtów z obszaru pamięci src
    do obszaru pamięci dest, kończąc jeżeli znak c został znaleziony.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja memccpy() zwraca wskaźnik do następnego po c znaku w dest, lub
    NULL jeżeli c nie został znaleziony w pierwszych n znakach src.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    bcopy(3), memcpy(3), memmove(3), strcpy(3), strncpy(3)